Vi har et stort stykke arbejde foran os i Tunesien

20 November 2013

Weekenden før kommunalvalget fik Kvinderådet besøg af en gruppe tunesiske kvinder fra udviklingsorganisationen TAMSS. Sammen med danske kvindelige politikere diskuterede de demokrati og ligestilling, og fik desuden også tid til at opleve kommunal valgkamp i praksis. Besøget mundede ud i aftale om et fremtidigt partnerskab med fokus på kvinders politiske deltagelse i Tunesien.
Af Line Scheibel Mitchell

 

 

 


 

Lørdag formiddag mødtes Leila (tv), Lylia, Chema og Dalel (de tre fra højre) med Miasser Hawwa, der genopstillede til kommunalbestyrelsen for SF i Ballerup. De fire tunesiske kvinder deltog i vælgermøde på biblioteket med brunch og speeddating og fulgte derefter med Miasser Hawwa over i butikscentret, hvor hun uddelte flyers til vælgerne. Foto: Majken Lundberg

Lysegrå skyer dækker himlen over Ballerup Bibliotek. Det er lørdag formiddag og med blot fire dage til kommunalvalget, er det ved at være sidste udkald for at trække stemmer i land. Inde i bibliotekssalen diskuterer de fremmødte vælgere alt lige fra tyskundervisning i folkeskolen til hærværk på busskure med deres lokale politikere, og med til den såkaldte "speedbrunch" er Chema, Lylia, Leila og Dalel. De fire kvinder kommer fra Tunesien og er inviteret til Danmark for blandt andet at opleve, hvordan kvindelige kandidater fører valgkamp her. Besøget er arrangeret af Kvinderådet, der henover weekenden har inviteret en række politisk aktive kvinder til at holde oplæg for den tunesiske delegation om demokrati, ligestilling og lokalpolitik. Lørdag formiddag fortæller Miasser Hawwa, der har palæstinensisk baggrund og sidder i kommunalbestyrelsen for SF i Ballerup, kvinderne om sin vej ind i politik, hvorefter de overværer hende i dialog med vælgerne i bibliotekssalen.

 • Det er imponerende, at offentlige institutioner som biblioteker er med til at vedligeholde demokratiet på denne måde. Når jeg ser hvor langt I er kommet i Danmark med hensyn til både demokrati og ligestilling, kan jeg godt se, at vi har lang vej igen, så der skal arbejdes hårdt, siger Chema Gargouri. Hun grundlagde i 1995 organisationen TAMSS (Tunesian Association for Management and Social Stability), der blandt andet arbejder med kvinders rettigheder og ligestilling.

Kæmper mod religiøse kræfter

En hændelse i Tunesien var i december 2010 gnisten, der antændte Det Arabiske Forår, som de seneste tre år har betydet massive politiske og sociale omvæltninger i store dele af MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika). For tuneserne betød revolutionen et farvel til den mangeårige diktator Ben Ali, men selv om mange spåede, at det blandt andet ville få positiv betydning i forhold til kvinders rettigheder, oplever Chema det modsatte.

 • Det er 50 år siden vi fik indført retten til skilsmisse og abort, så på den måde har Tunesien i årtier været frontløber i MENA-regionen, hvad ligestilling angår. For tiden oplever vi dog, at stærke religiøse kræfter prøver at bekæmpe denne udvikling, og det er farligt for demokratiet, siger hun.

Dalel Krichen, der selv har været politiker og siddet i både parlamentet og byrådet i en årrække fortsætter:

 • Lige nu hersker der dyb politisk ustabilitet i Tunesien, men vi er nødt til at være optimistiske. Hellere en kaotisk periode som den vi oplever nu end tilbagevenden til diktatur, siger hun.

For de fire kvinder er mødet med Danmark et bevis på, at der fortsat er grund til at kæmpe for både demokrati og ligestilling. For selv om de peger på flere områder, der er afgørende for Tunesiens fremtid som eksempelvis bekæmpelse af arbejdsløshed og fokus på iværksætteri, er det kvinders politiske indflydelse på landets love og beslutningsprocesser, der optager kvinderne.

Vigtigt at gøre kvinder aktive i politik

Derfor gør det også indtryk på dem, da et af Kvinderådets styrelsesmedlemmer Susanne Langer søndag formiddag fortæller dem om sin egen vej ind i politik, der undervejs både har budt på modvilje fra forældrene og et opgør med den traditionelle forestilling om, at politik er forbeholdt mænd. Susanne Langer er i dag medlem af Region Hovedstaden for Enhedslisten og træner ved siden af kvinder i både Danmark og Jordan i politisk deltagelse.

 • Vi kan lære rigtig meget af Susannes historie. Hun beviser, at det er muligt at flytte sig fra et sted til et andet, og det er vigtigt at give videre til de kvinder hjemme i Tunesien, der gerne vil være med til at spille en rolle i deres lokalsamfund, siger Lylia Ben Hamida, der er projektleder i TAMSS.
 • Hvis ikke vi får gjort nogle flere kvinder aktive i politik, bliver landets love bare vedtaget uden deres indflydelse, og dermed risikerer kvinders rettigheder at komme i fare, fordi der ikke er nogen til at varetage dem, siger Dalel Krichen.

Netop fordi Tunesien tidligere har tjent som rollemodel for flere af de andre arabiske lande, hvad kvinders rettigheder angår, har landet selv ikke haft nogen at se op til i regionen, og derfor vender TAMSS sig mod udlandet. Organisationen har allerede samarbejde med blandt andet Frankrig, Canada og USA, og i september deltog Lylia Ben Hamida i Kvinderådets seminar i Jordan, hvor Susanne Langer trænede kvinder i de interne og eksterne barrierer, der er forbundet med politisk deltagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Langer, der sidder i Kvinderådets styrelse og er valgt ind i Region Hovedstaden for Enhedslisten, fortæller de tunesiske kvinder om sit politiske arbejde og sin valgkamp op til regionsvalget 19. november. Her ses hun sammen med Leila og Lylia.

 

Vi er ikke ønsket på den politiske scene

Marianne Bruun, der er styrelsesmedlem i Kvinderådet og har været formand for Socialdemokraternes ligestillingsudvalg, var også forbi i løbet af weekenden og fortælle de tunesiske kvinder om partipolitisk arbejde og hendes syn på ligestilling i Danmark anno 2013.

 • Historisk set har politik altid været mandens domæne, og min oplevelse er, at mange kvinder ikke føler sig inviteret til at deltage. Derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på de ligestillingsmæssige udfordringer, der er forbundet med politisk deltagelse, siger Marianne Bruun, der mener at den ulige repræsentation af kvinder i de politiske partier udgør et demokratisk problem.

Hos Chema Gargouri vækker det undren at høre Marianne Bruun omtale Danmark som et land, hvor der stadig ikke er fuld ligestilling mellem kønnene.

 • For os er det en drøm at have det, som I har det i Danmark. I Tunesien bliver kvinder holdt udenfor politik, fordi de er kvinder, og mændene sidder på alle de tunge poster. Derudover fungerer mange af de kvindelige politikere blot som mændenes marionetdukker, hvilket betyder, at de ikke kæmper for kvinders rettigheder, siger Chema.

Marianne Bruun medgiver, at mange danskere formentlig også vil svare ja til spørgsmålet om, hvorvidt der er ligestilling i Danmark, hvilket i det hele taget gør det svært at rejse en diskussion om uligestilling. Personligt ser hun dog barsel og løn som områder, der indeholder store ligestillingsmæssige udfordringer, hvilket de tunesiske kvinder nikker genkendende til.

»Et godt eksempel for både os og resten af verden«

I løbet af weekenden, hvor de tunesiske kvinder har oplevet valgkamp i praksis og fået et indblik i opbygningen og arbejdsgangene i de politiske partier, er der især to grundlæggende områder, der har gjort indtryk. Det gælder dels den gennemgående orden og struktur, der hersker i dansk politik samt evnen til at arbejde sammen på tværs af partifarver.

 • Det er simpelthen så vildt, at I fire år i forvejen ved præcis, hvornår der skal være valg. I Tunesien er der mange, der ikke engang ved, at der er valg, fordi oplysningen er så dårlig, siger Lylia Ben Hamida og fortsætter:
 • Jeg synes også, at det er bemærkelsesværdigt, at I i Danmark er nået til et punkt, hvor I på tværs af partierne kan gå sammen og kæmpe for en fælles sag i stedet for at bekrige hinanden, siger Lylia og henviser til Kvinderådets kampagne "Stem flere kvinder ind", hvor kvindelige kandidater til kommunal- og regionsvalget gik sammen og lavede arrangementer med fokus på den ulige repræsentation.

Ønske om fremtidigt samarbejde

Det fire dage lange besøg resulterede i en aftale om et projektsamarbejde, som Kvinderådet og TAMSS nu søger penge til hos Kvinfo. Næste skridt er nu at få udarbejdet ansøgningen samt fastlægge, om projektet skal omhandle kvinder, der allerede er politisk aktive eller om det skal henvende sig til de kvinder, der har lysten, men mangler det sidste skub for at kaste sig ud i politik.

Kvinderådet har allerede et lignende samarbejde kørende med den jordanske organisation Johud, og planen er at bringe de gode erfaringer fra Jordan med videre til Tunesien. Hvis ansøgningen om projektsamarbejdet går i gennem, kommer det derfor højst sandsynligt til at foregå af to omgange. Først vil de tunesiske kvinder, der skal deltage i projektet, blive inviteret til en konference, hvor Kvinderådet blandt andet sætter fokus på danske kvindelige rollemodeller, fortæller om sit kampagnearbejde og om ligestillingsarbejdet i dansk politik. Derefter skal kvinderne deltage i et træningsseminar, hvor Susanne Langer træner deres evner inden for eksempelvis kommunikation, konflikthåndtering og lokalpolitisk arbejde. Samarbejdet forventes at løbe frem til 2015.

 • Selv om danske og tunesiske kvinder har meget forskelligeliv, har de alligevel nogle ting tilfælles, når de beslutter at gå ind i lokalpolitik. Eksempelvis bevæger de sig ind på et område, der i både Danmark og Tunesien er meget mandsdomineret og bliver dermed en minoritet. Det bliver spændende at udveksle erfaringer på disse områder, og vi håber, at et fremtidigt samarbejde kan bidrage til gensidig forståelse af, hvordan kvinder kan spille en aktiv rolle i politik, siger Majken Lundberg, der er projektleder i Kvinderådet.

 

Tunesien:

1956: Flerkoneri bliver forbudt og kvinder får ret til at søge om skilsmisse. Derudover bliver minimumsgrænsen for at indgå ægteskab 18 år.

1957: Kvinder får stemmeret.
1965: Abort bliver tilladt.
1991: Obligatorisk skolegang for både piger og drenge i alderen seks til 16 år indføres.
1993: Forbud mod partnervold indføres
Kvinder udgør 52 % af den samlede arbejdsstyrke
Kvinder har som udgangspunkt 30 dages betalt barsel

Kilde: Kvinfo

TAMSS:

 • Tunesian Association for Management and Social Stability er en NGO og blev grundlagt i 1995
 • Støtter lokale iværksættere og laver socialt arbejde, der blandt andet går ud på at give kvinder og unge mennesker økonomiske og sociale muligheder
 • Samarbejder allerede med Kvinfo. Ansøgningen om en samarbejdsaftale mellem Kvinderådet og TAMSS går gennem Kvinfo, der støttes af Udenrigsministeriet.

 

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold