Skattelettelser går til mænd – igen, igen

1 September 2017

Da VK-regeringen i 2009 lavede sin Skattereform 2.0 gik 2/3 af skattelettelserne til mænd. Da SRSF lavede skattereform i 2012 gik 2/3 af skattelettelserne til mænd. Og VLAKs nye skatteudspil kommer også til at være til størst fordel for mænd som det fremgår her

Skattereformerne i 2009 og 2012 skabte større ulighed, idet de favoriserede de højtlønnede og i stor udstrækning blev betalt via nedskæring af offentlige ydelser. Det gælder også den nye reform, men det er sådan set også meningen, som skatteminister Karsten Lauritzen forklarede ved fremlæggelsen: ”Den her reform skaber ulighed, men det gør vi med åbne øjne”.  link..

Regeringen vil dog gerne have, at det skal se ud som om reformen favoriserer de lavestlønnede (eksempelvis HKere på mindsteløn). Vi følger senere i dag op på, hvordan regeringen manipulerer med tallene og bringer en tjekliste over de almindeligste greb der bruges, når der skal laves kønsskæve skatteændringer.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold