Prostitution og trafficking

18 Oktober 2013

Prostitution. Det skal du bruge 2 timer på.
DR sendte i weekenden 12-13 september flere gode udsendelser med fokus på prostitution. Udsendelserne er, specielt ovenpå Amnesty Internationals kontroversielle beslutning fra august om at gå ind for en fuldstændig legalisering af bordeldrift og rufferi og den debat der fulgte med, meget aktuelle.

Vi linker nedenfor til to af udsendelserne, som vi synes man bør se. Det er to meget forskellige udsendelser. Den ene har stor-bordel drift og liberalisering af prostitutions markedet i Tyskland som omdrejningspunkt, den anden har en dansk prostitueret kvinde og hendes liv gennem to år i fokus.

 læs mere...

_______________________________________________

Trafficking handlingsplan 2015-2018 

Den 4. danske handlingsplan på området handel med mennesker udkom i maj måned, næsten fem måneder inde i den fireårige periode, som handlingsplanen dækker.  Der er i det store og hele tale om en videreførelse af den foregående handlingsplan. Læs mere....

_______________________________________________

Satspulje 2015

Med aftalen om fordelingen af satspuljen for 2015 på socialområdet blev der afsat midler til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel i perioden 2015-2018. 

Af aftaleteksten fremgår følgende:
"Satspuljepartierne er enige om at afsætte 65,1 mio. kr. til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Hertil kommer 10,9 mio. kr., der blev afsat i aftalen om satspuljen for 2014. Menneskehandel er en grov krænkelse af den enkeltes fundamentale ret til at bestemme over egen krop
og eget liv. Den nye handlingsplan bygger videre på erfaringerne fra de tidligere handlingsplaner og sætter fokus på, at menneskehandel forebygges i Danmark og internationalt, ofre for menneskehandel opsøges og identificeres, ofre for menneskehandel tilbydes en ensartet og koordineret støtte samt at
bagmænd identificeres og retsforfølges."


For yderligere baggrund henvises der til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside: http://sm.dk/nyheder/aftale-for-satspuljen-2015.

---------------------------------------------------------  

18 myths on prostitution: read and share EWL awareness raising tool!

---------------------------------------------------------  

Statistik om ofre for menneskehandel 2007 - 2013.

---------------------------------------------------------  

Menneskehandel i Danmark anno 2013

18. oktober på EU's officielle anti-trafficking-dag, går en række NGO'er og organisationer for første gang sammen, for at sætte fokus på en af vor tids mest alvorlige og grove former for kriminalitet. Det er historien, om moderne slaveri fortalt af dem, som har haft problemstillingen tæt inde på livet, dem som kæmper for bedre vilkår til ofrene, og dem som arbejder med at skabe viden på området. læs programmet......

---------------------------------------------------------

Altinget

Kvinderådet er en af 8 aktører på prostitutionsområdet, der er inviteret til at skrive indlæg til Socialdebatten på altinget.dk i løbet af januar måned. Læs vores første indlæg, der sætter fokus på nødvendigheden af en flerstrenget indsats på området, her...  

---------------------------------------------------------

Straffelovrådets ét-kønnede sammensætning.

Det var Straffelovrådets betænkning, der for to uger siden fik SF og Socialdemokraterne til at gå imod deres partiers vedtagne politik på prostitutionsområdet, hvilket betyder at regeringen ikke vil kriminalisere køb af seksuelle ydelser. MF Pernille Skipper (Enh.) har spurgt ligestillingsminister Manu Sareen om hans mening ift. den et-kønnede forsamling. Ligestillingsministeren svarer at han "ikke finder det hensigtsmæssigt". Kvinderådet finder det ærgerligt, at det er alt hvad ligestillingsministeren kan få sig selv til at mene. Kvinderådet gjorde for flere måneder siden ministeriet opmærksom på Straffelovrådets et-kønnede bemanding.

Læs hele Manu Sareen og Morten Bødskovs svar her...

 ---------------------------------------------------------

 Kriminalisering af sexkøb – Fakta fra Sverige

Hvad ved vi om effekterne af den svenske kriminalisering af sexkøb, hvad er fup og hvad er fakta? Hvilke andre lande har kriminaliseret sexkøb og hvilke lande overvejer det? Bl.a. disse spørgsmål gør vedhæftede faktaark på en overskuelig måde rede for. Faktaarket er udarbejdet af 8. marts initiativet. link til faktaark.... 

---------------------------------------------------------

Regeringen får hug for holdning til købesex, læs Politiken artikel....

Man skal ikke kunne købe sig til alt, læs Politiken artikel....

Se regeringens kronik her.....

---------------------------------------------------------

200 NGO'er søsætter Europæisk debat om afskaffelse af prostitution, læs pressemeddelelse..

---------------------------------------------------------

Hvis du har mistanke om, at en person er handlet, så ring til center for menneskehandels
hotline 70 20 25 50

---------------------------------------------------------

Danske fejlslutninger om prostitution og vold

---------------------------------------------------------

Forslag til forbedringer på traffickingområdet

Anti-trafficking netværket har udarbejdet forslag til en styrket indsats på området handel med kvinder til prostitution til ligestillingsminister Manu Sareen. Det drejer sig specifikt om områderne asyl, refleksionsperiode, forberedt hjemsendelse og identifikation af mulige ofre. Læs anbefalingerne her...

---------------------------------------------------------

Anbefalinger til ny handlingsplan for kvinder handlet til prostitution
Kvinderådet har sammen med en lang række organisationer udarbejdet forslag til hvad en ny handlingsplan på området burde indeholde. Se forslagene her.....BilagStørrelse
trafficking anbefalinger_03 _12.pdf165.76 kB

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold