Projekter i Mellemøsten og Nordafrika

15 Januar 2015

Foldere om vores Dansk - Arabiske partnrskabs program, Engelsk, Fransk, Arabisk 

-----------------------------------------------------------------

Kvinder i Tunesien tør i højere grad tale om vold

Over 47 % af alle kvinder i Tunesien har været udsat for vold mindst én gang i deres liv. Det fortæller Meriem Ben Lamine, der er koordinator for Danner i Tunesien. Hun gæstede Danner i januar 2015, hvor hun blandt anden gjorde status på Danners projekt "Domestic Violence in Tunisia".læs artikel her

Voldudsatte får livsmodet tilbage i Libanons bjerge

Kønsbaseret vold er et udbredt problem i Libanon, hvor mange kvinder oplever at blive udstødt fra deres familie, hvis de siger fra over for volden. Et krisecenter i Libanons bjerge tager imod de afkræftede og tyndslidte kvinder og viser dem en vej fremad. Danner støtter de ansatte på krisecentret i arbejdet med de voldsramte kvinder. læs artiklen her....

-----------------------------------------------------------------

Det Arabiske Initiativ 2011 - 2014

Rapporten indeholder et kort overblik over Det Arabiske Initiativog 7 historier, der er eksempler på de mange gode resultater, der er opnået. link til rapporten

-----------------------------------------------------------------

Vold mod kvinder i Egypten

Fokus var på bekæmpelse af seksuel vold og chikane, da 7 seks egyptiske NGOer besøgte Kvinderådet en uge i august. I ugens løb var der bl.a. besøg på Rigshospitalets center for seksuelle overgreb, hvor særligt uddannet personale tager imod, behandler og rådgiver mennesker, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Socialstyrelsen, Institut for Menneskerettigheder og politikerbesøg var også på programmet. Den egyptiske delegation mødtes med medlemmer af Voldsobservatoriet under Kvinderådet, og planen er sammen at iværksætte et eller flere projekter, hvor viden og erfaringer fra begge lande kan komme i spil.

Kvinderådet har sammen med LOKK og Danner et program om bekæmpelse af vold mod kvinder i MENA-regionen under Det Arabiske Initiativ, og under dette program er der yderligere projekter i Tunesien og Marokko. 

-----------------------------------------------------------------

Kvinders politiske deltagelse i Jordan  

Vi afholder seminarer og træner kvinder ift. at blive og være politisk aktive. Sammen med vores jordanske partner JOHUD har vi udvalgt politisk aktive kvinder fra det sydlige og meget konservative Jordan til seminarer med fokus på politik, konflikter, sexisme mm. Det er kvinder der skal spørge deres mænd og fædre om lov til at blive politisk aktive – og ofte har deres brødre, onkler og fætre også lige noget at skulle have sagt ift. at have et kvindeligt familiemedlem der stiller op til valg. Fra d. 12-17. september er vi i Jordan for at diskutere konflikthåndtering. Det er vores styrelsesmedlem Susanne Langer, der selv er valgt ind i Region H, der forestår træningen, sekunderet af Bayan Gubrail der også sidder i vores styrelse.

Dette projekt er under Kvinfos program under Det Arabiske Initiativ.

-------------------------  

Vi har et stort stykke arbejde foran os i Tunesien

Weekenden før kommunalvalget fik Kvinderådet besøg af en gruppe tunesiske kvinder fra udviklingsorganisationen TAMSS. Sammen med danske kvindelige politikere diskuterede de demokrati og ligestilling, og fik desuden også tid til at opleve kommunal valgkamp i praksis. Besøget mundede ud i aftale om et fremtidigt partnerskab med fokus på kvinders politiske deltagelse i Tunesien. læs artiklel her..

-------------------------  

Kvinderådet, LOKK og Danner har starter nyt program om vold mod kvinder i MENA. læs mere...

BilagStørrelse
AR_plano.pdf757.63 kB
DAP_folder_Fransk_plano.pdf214.33 kB
DAP_folder_UK_plano.pdf215.48 kB
partnerskab_DAI_vold_mod_kvinder.pdf109.51 kB

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold