Ligeløn

17 September 2013

Ny rapport: Ligeløn kræver gennemsigtighed og tryghed udgivet af Institut for Menneskerettigheder, link til rapporten....

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lønforskelle: En mistet million i løbet af et arbejdsliv 

Der er betydelige lønforskelle mellem mænd og kvinder i industrien, der udfører stort set det samme arbejde. I 3F vil man bruge rapporten som afsæt for en diskussion af årsager og forhold på de enkelte arbejdspladser. >>

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Ligelønnen går den forkerte vej. Under overskriften "Hvilket land i Norden er mest bæredygtigt?" har Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd sammenlignet en række nøgletal fra de nordiske lande i en følles database.

Den viser blandt andet at løngabet mellem kvinder og mænd er steget i Danmark siden 2008, i modsætning til de øvrige nordiske lande, hvor det i samme periode er faldet.

http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/ministers-for-co-operation-mr-sam/sustainable-development/indicators-for-sustainable-developmen/the-nordic-welfare-model/gender-pay-gap

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ny SFI rapport ser på lønforskelle mellem mænd og kvinder

-------------------------------------------------------------------------------------------

Brev til Mette Frederiksen fra det nationale ligelønsnetværk..... 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ligeløn

40 år efter vedtagelsen af EU's første ligelønsdirektiv er der stadig et løngab på 17 % mellem kvinder og mænd i EU. Europa-Parlamentets kvindeudvalg vedtog i går en betænkning, der kræver  genåbning af det seneste direktiv fra 2006. Se betænkning og pressemeddelelse fra Britta Thomsen, S.  

5 forslag til forbedring af ligeløn

-------------------------------------------------------------------------------------------  

I dag overrækker en række faglige organisationer og Kvinderådet idekatalog til politikerne, link til kataloget....  

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om lige løn - SFI har evalueret loven

SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd kan konstatere, at højst en tredjedel af de virksomheder, der bør lave kønsopdelt lønstatistik eller ligestillingsvurdering, overholder loven. Mange kender ikke til loven eller ved ikke, at de er omfattet, viser en ny undersøgelse fra SFI.

Læs hele pressemeddelelsen fra SFi og find rapporten ved at trykke her....

Læs mere om ligelønsloven på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside...

BilagStørrelse
ide_katalog.pdf2.56 MB
mette_frederiksen.pdf147.47 kB

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold