Formål

21 Februar 2013
Kvinderådet blev oprettet i 1899 med det formål at koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt.

Ideen med et Kvinderåd er at skabe en fælles platform for udviklingen af et reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum. Kvinderådets arbejde er køns- og ikke partipolitisk. Via udviklingen af en fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel er det målet at fremme kvinders menneskerettigheder herunder forebygge vold mod kvinder, fjerne ulige løn og anden form for diskrimination på arbejdsmarkedet og sikre kvinder indflydelse i samfundets magtcentre.

Medlemmerne
I dag er 43 organisationer medlemmer af Kvinderådet, og bag dem står mere end 1 million medlemmer. Det er bl.a. fagforbund, politiske partiers kvindeudvalg og humanitære foreninger, men også etniske minoritetskvindeforeninger, kønsforskere og faglige kvindegrupper er medlemmer. For detaljeret medlemsliste se hovedmenuen under ”medlemmer”.
Også enkeltpersoner støtter Kvinderådets arbejde ved at tegne støttemedlemskaber.

I praksis
Kvinderådet repræsenterer medlemsorganisationerne i nationale og internationale organisationer. Kvinderådet sidder derfor i en række offentlige råd, nævn og udvalg, som er vejledende for politikere og andre beslutningstagere både nationalt og internationalt. Desuden er Kvinderådet repræsenteret i andre NGOers og selvejende institutioners bestyrelser og kompetente forsamlinger.

Det kvindepolitiske arbejde, der foregår i medlemsorganisationerne, støtter vi blandt andet gennem afholdelse af seminarer og møder om emner, der knytter an til organisationernes mærkesager. Gennem vores Nyhedsbrev, der udkommer 4 - 5 gange årligt, får medlemsorganisationerne oplysninger om arbejdet og om begivenheder, debatter og lovgivning, der har relevans for kvinde- og ligestillingsarbejdet.

Gennem vores deltagelse i officielle danske delegationer til eksempelvis FNs  kvindekommissions årlige møder er vi med til at sætte den kønspolitiske dagsorden samt fremme opmærksomheden om kønsligestilling og mærkesager internt i delegationen og i vores udadrettede arbejde.

Det internationale samarbejde
Kvinderådet har kontakt til en række kvindeorganisationer verden over, der samarbejder om at sætte magt bag kvindekravene. Samarbejdet sker specielt gennem den Europæiske Kvindelobby, som Kvinderådet var med til at danne, der samler NGOer fra alle EU's medlemslande, og hvor vi er valgt ind i bestyrelsen. På nordisk plan samarbejder vi med de andre nordiske kvindeorganisationer i det Nordiske Kvindesamarbejde (NOKS).
Under regeringens Arabiske Initiativ samarbejder Kvinderådet med partnere i Mellemøsten og Nordafrika om at øge kvinders politiske repræsentation og bekæmpe vold mod kvinder.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold